مرکز پشتيباني » کشف عيب و نقص و رفع آن » پیغام سریال نا معتبر است را دریافت می کنم
پیغام سریال نا معتبر است را دریافت می کنم
اگر در مرحله دوم فعال سازی با خطای سریال دستگاه نا معتبر است مواجه می شوید مراحل این بخش را دنبال کنید

اختيارات
 در پنل کاربری من سریال دستگاه ثبت شده است
 در پنل کاربری سریال دستگاه ثبت نشده است

   

 ورود  [رمز را فراموش کرده ام] 
نام کاربري:
رمز عبور:
من را به ياد داشته باش
 
 ليست گروه
 جستجو